Demokratistafetten

Projektet DemokratiStafetten sluttede i 2017.
Vi takker alle involverede :-)

Læs projektets evalueringsrapport »

Pressemateriale

Om DemokratiStafetten

DemokratiStafetten er et samarbejde mellem bibliotekerne i Region Midtjylland. Projektet har to formål. Vi vil udvikle og synliggøre bibliotekerne som platform og demokratisk rum, og samtidig ønsker vi, at unge mennesker involverer sig aktivt i deres lokalsamfund og er med til at få tingene til at ske. Vi vil sætte unges ideer, tanker, interesser og kreativitet på landkortet gennem aktiv deltagel-se og samskabelse.

Projektets fysiske stafet – en 10 personers samtalecykel – har rejst rundt på bibliotekerne i regionen i de forgangne to år. Hvert sted har bibliotekerne sammen med lokale unge afviklet en række forskel-lige demokratifremmende aktiviteter. Nogle aktiviteter har haft debat, samtale og politiske holdnin-ger som omdrejningspunkt. I andre tilfælde har det demokratiske aspekt ikke været aktiviteternes indhold, men i højere grad selve den demokratiske handling det er, når man som individ i samfun-det, vælger at bidrage aktivt med sin tid, arbejdskraft og engagement for at få et arrangement op at stå. Hermed bidrager man med noget, som er til glæde for andre end en selv, og man er med til at gøre vores samfund rigere. Denne brede demokratiforståelse understreges af projektets slogan ”Giv det videre”.

Foruden de lokale aktiviteter rundt i regionen, har bibliotekerne også arbejdet sammen om at lave to ungdomsdemokratiske festivaler på Kulturmødet på Mors i 2015 og 2016. I projektets to første år er der blevet afholdt næsten 300 aktiviteter for og med unge mennesker i hele regionen. En stor del af aktiviteterne er planlagt og gennemført helt eller delvist af de unge selv, hvilket er i tråd med projek-tets mål, om at være generator for, at de unge selv er med til at sætte dagsordenen og få tingene til at ske.

I 2017 kører stafetten igen, men denne gang bliver den ikke sendt rundt mellem kommunerne. I stedet afprøves en ny stafetform, hvor projektets aktiviteter er koncentreret i uge 14 og kommer til at foregå samtidig rundt på de 16 medvirkende biblioteker. Der vil dog være lokale forskelle og for-tolkninger.

Projektet afsluttes på Offroad festivalen i Herning den 11. april kl. 14 - 22. Her vil alle de medvir-kende biblioteker og engagerede unge i fællesskab skabe en grøn oase kaldet KarmaCorner. Der vil være fokus på bæredygtighed, redesign og samskabelse.

Projektet er støttet med midler fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje og Aarhus 2017 Europæisk Kul-turhovedstad.

Projektleder:
Peter Hauchrog Hesselberg
Telefon 40 23 64 03
bibphh@herning.dk